logo

Důležité informace pro rodiče

Milí rodiče, i my chceme, aby se vaše dítko aktivně a zábavně využívalo svůj volný čas. Díky našim kroužkům, táborům a akcím si můžete být jisti, že tomu tak bude.

Jsme školským zařízením, které volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé organizuje již od roku 1981 a tak s nimi máme bohaté zkušenosti.

Bezpečnost Vašich dětí

Bezpečnost Vašich dětí, je u nás na prvním místě. Staráme se, aby příprava i průběh našich aktivit probíhali bezpečně.

Děti jsou v průběhu kroužků, táborů i akcí pojištěny.

Své lektory vybíráme velmi pečlivě. Jsou proškoleni o zásadách bezpečnosti práce s dětmi, o právech dětí i o organizačních věcech. Všichni naši lektoři jsou bezúhonní a zdravotně způsobilí pro práci s dětmi, což nám dokládají výpisem z rejstříku trestů a potvrzením od lékaře.

Abychom zjistili, zda naše kroužky a tábory probíhají v souladu s náplní kroužku či tábora a jsou zábavné i bezpečné, provádíme kontrolu lektorů formou hospitace.

Praktické informace ke kroužkům

Jak přihlásit dítě na kroužek?

Přihlašování probíhá pouze on-line prostřednictvím našeho klientského centra na: http://klubkosm.cz/online.html (Jednou provedete registraci a můžete sebe či své děti přihlašovat na kroužky, akce, tábory z pohodlí Vašeho domova).

Nebo osobně na SVČ Klubko ve Starém Městě, U Školky 1409, z důvodů nových zákonných pravidel na ochranu osobních údajů. (Vyplnění přihlášky pracovníkem SVČ trvá do 15 minut).

Přihláška musí být vyplněna za každý kroužek a účastníka samostatně.

Podepsanou přihlášku doručte na KLUBKO. Pokud zde nikoho nezastihnete, můžete přihlášku vhodit do naší schránky.

Nejpozději lze přihlášku přinést na zahajovací schůzku kroužků nebo v době nástupu do kroužků. Dítě bez přihlášky a platby za kroužek, nemůže kroužek navštěvovat.

Mohu dítě přihlásit, do již probíhajícího kroužku?

Ano, pokud je v kroužku volné místo. O kapacitě a obsazenosti se můžete informovat telefonicky nebo přijďte přímo na kroužek, kde se s vedoucím kroužku rovnou domluvíte.

Jak a do kdy můžu kroužek zaplatit?

Příkazem z účtu – po přihlášení přes klientské centrum a potvrzení Vašeho přijetí Vám přijdou do e-mailu informace, kde si můžete stáhnout přihlášku, která obsahuje i příkaz k úhradě s variabilním symbolem a číslem účtu. Je nutné každý kroužek za každou osobu uhradit samostatně pod příslušným variabilním symbolem.

V hotovosti - kdykoliv v pracovní době KLUBKA (Staré Město, U Školky 1402) v kanceláři vedoucích oddělení, u účetní nebo ředitelky, na první schůzce i přímo v kroužku, pak už jen na Klubku (RC – na schůzkách ve Čtyřlístku)

Zápisné musí být uhrazeno nejpozději do

Obdrží sourozenec nějakou slevu na kroužek?

Ne, slevy pro sourozence neposkytujeme.

Kdy a jak mohu uplatnit bonus?

Při přihlášení do 3 a více kroužků, jsou třetí a další kroužky s nejnižší cenou za polovinu.

SLEVA PLATÍ PŘI SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK:

 1. Sleva se vztahuje na jedno rodné číslo (účastníka), přihlášené do třech a více kroužků nejpozději do 20. 9. 2019.
 2. Zápisné za všechny kroužky musí být uhrazeno nejpozději do 15. 10. 2019.
 3. NESČÍTAJÍ SE PŘIHLÁŠKY RŮZNÝCH ČLENŮ RODINY !!!
 4. Pokud chcete uplatnit slevu, kontaktujte ještě před zaplacením

Je třeba dítě omluvit, když nemůže na kroužek přijít?

Ano, dítě je třeba vždy z kroužku omluvit.

Děti, prosím, omlouvejte nejpozději ráno v den konání kroužku a to buď telefonicky na telefonu 725 502 297 nebo pomocí sms (prosím, vždy napište jméno dítěte a kroužek, který navštěvuje).

Může z kroužku vyzvednout mé dítě sourozenec nebo náš známý?

Jak bude dítě z kroužku odcházet zapište přímo do přihlášky (samostatně x v doprovodu). Je dobré rovnou do přihlášky vypsat v doprovodu koho bude odcházet, popřípadě vedoucího kroužku informovat, že dítě vyzvedne někdo jiný než zákonný zástupce.

Co si mají děti na kroužek nosit?

Nejčastěji jde o přezůvky a oblečení na převlečení (do tvořivých kroužků – oblečení, které může být ušpiněno, do sportovních kroužků – vhodnou obuv a pohodlné oblečení). Další informace, ke konkrétním požadavkům kroužku se dozvíte vždy na první hodině kroužku.

Jak se dozvím, zda byl kroužek otevřen?

Informace jsou vyvěšeny na našich webových stránkách. Informovat se můžete taktéž telefonicky či emailem.

Jaký je minimální a maximální počet dětí na kroužku?

Minimální i maximální kapacita kroužků je dána náplní kroužků a kapacitou místností, ve kterých kroužky probíhají.

Probíhají kroužky i v době svátků a prázdnin?

Jelikož jsme školské zařízení v tuto dobu kroužky neprobíhají. Každoročně však na svátky a prázdniny připravujeme nejrůznější akce a aktivity pro děti nejen z kroužků.

Poskytujete službu vyzvednutí dítěte ve škole/družině a přivedení na kroužek?

Ano, ale pouze pro děti ze školní družiny ve Starém Městě a u předem avizovaných kroužků.

V jakém případě je možné vrácení poplatku za kroužek?

Zaplacený poplatek se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů, potvrzených lékařem. V tomto případě kontaktujte přímo ředitelku SVČ.

Jak se dozvím, co dítě v kroužku dělalo?

Pokud Vaše dítě není sdílné, zeptejte se přímo vedoucího kroužku, popřípadě kontaktujete vedoucího oddělení pod které kroužek spadá.

Co se děje v případě, že je vedoucí kroužku nemocný nebo se nemůže ze závažných důvodů kroužku účastnit?

Pokud se vedoucí ze závažných důvodů nemůže kroužku zúčastnit a tuto skutečnost zjistil v den kroužku, snažíme se zajistit náhradního způsobilého vedoucího. Pokud se nám to nepodaří, kroužek odvoláme a rodiče informujeme pomocí sms nebo telefonátu. Tímto, Vás žádáme, abyste nám do přihlášky dali telefonní číslo, na kterém Vás skutečně zastihneme.

Pokud vedoucí kroužku, ví o své nepřítomnosti předem (např. jede na školení, … ) domluví si s dětmi náhradní termín či prodlouží některou z příštích hodin.

Další možností v případě více odpadlých hodin (např. dlouhodobá nemoc vedoucího kroužku a nemožnosti ho nahradit někým jiným) je nabídnuto soustředění. Soustředění probíhá v jeden den po dobu nahrazovaných hodin.

Účastní se děti soutěží a vystoupení?

Ano. Snažíme se, aby se děti naučily prezentovat na veřejnosti. Vždy však konzultujeme s rodiči i dětmi, zda se chtějí soutěží zúčastňovat, neboť jsme si vědomi, že to přináší další náklady a čas.

Současně děti každoročně vystupují na vánoční besídce KLUBKA a závěrečném vystoupení nazvaném GALERIE na konci školního roku, konané pro rodiče a prarodiče dětí navštěvující naše kroužky.

Co máme udělat, když se v průběhu roku rozhodneme, že dítě přestane kroužek navštěvovat?

Skončení docházky do kroužku je nutné oznámit na KLUBKO písemně.

Dozvím se nějak, že moje dítě kroužek nenavštěvuje?

Ano, pokud se dítě podruhé za sebou do kroužku nedostaví bez omluvení, kontaktujeme vždy rodiče.

Nabízíte své kroužky i do školek a škol?

Ano, naši lektoři vedou kroužky i ve školkách a školách. Pokud byste měli zájem, aby kroužek probíhal i ve vaší školce, informujte o této možnosti pedagogické pracovníky školy/školky, kteří nás mohou kontaktovat a domluvit vše potřebné. Popřípadě rovnou kontaktujte nás a my zkusíme školku/školu oslovit sami.

Praktické informace k táborům

Jak se přihlašuje na tábory?

Přihlašování probíhá pouze on-line prostřednictvím našeho klientského centra na: http://klubkosm.cz/online.html (Jednou provedete registraci a můžete sebe či své děti přihlašovat na tábory z pohodlí Vašeho domova).

Nebo osobně na SVČ Klubko ve Starém Městě, U Školky 1409, z důvodů nových zákonných pravidel na ochranu osobních údajů. (Vyplnění přihlášky pracovníkem SVČ trvá do 15 minut).

Závazná přihláška je po dodání podepsané přihlášky na SVČ Klubko a zároveň úhradě nevratné zálohy 500 Kč.

Přihláška musí být vyplněna za každý tábor a účastníka samostatně.

Co mám dělat, když si nevím rady s přihlašováním?

Pokud si nevíte rady s přihlašováním, více informací naleznete v záložce online přihlášky. Popřípadě se na nás obraťte telefonicky: 572 541 103 / 725 502 297.

Lze rezervovat místo na tábor telefonicky?

Ne, nelze. Místo je rezervováno po on-line přihlášení a to pouze po dobu 5 dnů. Do té doby musíte dodat podepsanou přihlášku na SVČ Klubko a zároveň uhradit nevratnou zálohu 500 Kč.

Jaké jsou storno podmínky na příměstské a pobytové tábory?

Přihláška je pro SVČ Klubko závazná po uhrazení nevratné zálohy 500,- Kč a dodání vytištěné a podepsané přihlášky na SVČ – NE MAILEM!!

 • Při řádném odhlášení dítěte před zahájením tábora: (v případě zajištění náhradníka bez storna)
  • od vyvěšení až 1 měsíc před zahájením - nevratná záloha 500,-
  • 14 dní před zahájením - 60% dotovaný/50% nedotovaný - ceny tábora,
  • 7 dní před zahájením - 70% dotovaný/60% nedotovaný
 • Při nenastoupení dítěte na tábor bez náhradníka nebo bez omluvy: 100% ceny tábora
 • Pokud dítě na tábor nenastoupí pro nemoc či úraz a rodiče předloží lékařské potvrzení, bude stržena částka pouze 10% ceny tábora (úhrada již vynaložených nákladů s administrací atd.)

Co je to dotovaná cena a na koho se vztahuje?

Dotovaná je cena pouze u blíže specifikovaných obcí a za dodržení dalších podmínek. Bližší informace o dotované ceně pořádně pročtěte a teprve poté se přihlašujte na dotovaný tábor. Podrobné informace k dotacím na tábor najdete zde: pro Staré Město a Vážany, Jalubí a okolí.

Pokud chcete dotaci využít a splňujete podmínky, v on-line přihlášení vyberte tábor s popisem dotovaný a nižší cenou.

Jak zjistím aktuální obsazenost táborů

Nejaktuálnější informace o obsazenosti najdete v on-line přihlášení v našem Klientském centru, popřípadě telefonicky.

Orientační obsazenost najdete na webových stránkách, zde se může stát, že informace nejsou ještě aktuální.

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme! Napište nám na e-mail: reditel@klubkosm.cz. Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 2 pracovních dnů. Potřebujete-li rycmódní návrhář, tvořivka (šperky, doplňky, atd. nejrůznější výtvarné techniky)hlou odpověď volejte na telefon: 572 541 103 nebo mobil: 725 502 297