logo

návrat na hlavní stránku projektů

Experimenty k novým poznatkům

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj znalostí a dovedností nadaných žáků v oblasti technických a přírodovědných oborů a zároveň se snaží ověřit a nastavit možnou spolupráci mezi různými vzdělávacími subjekty v oblasti podpory nadaných žáků ve Zlínském kraji.

Jedná se o žáky II. stupně ZŠ.

Na projektu budou spolupracovat SPŠ a Experimentárium Otrokovice, tři základní školy v rámci Zlínského kraje.

Projekt je spolufinancován z dotace na Podporu nadaných žáků MŠMT.

  • AKTIVITA 1 - VĚDECKÉ KURZY - PROJEKTOVÉ TÝMY, květen – prosinec 2016
  • Jedná se o systém kurzů/kroužků, které budou probíhat buď koncentrovaně 1x za měsíc min. 4 hod. nebo 1x za 14 dní, dle potřeb žáků, kteří budou pracovat na konkrétním zvoleném projektu. Kurzy a práci s žáky povedou pedagogové ZŠ/SŠ/SVČ pod dohledem odborných konzultantů. K práci na projektech a rozvoji svých dovedností budou žáci moci využít mailové i osobní konzultace s odbornými garanty, technické a přístrojové zázemí Experimentária Otrokovice, odborné učebny některých spolupracujících ZŠ a SŠ.

    Bude se jednat o výběrové skupiny 5 - 10 žáků, kteří si samostatně nebo ve skupinách budou moci vybrat z velké škály témat pracovat na konkrétním projektu, čímž budou rozvíjet jak odborné znalosti, tak i praktické dovednosti při využití dostupných technologií, také např. týmovou spolupráci, prezentační dovednosti atd. Jedná se o 3 skupiny žáků v rámci Zlínského kraje.

  • AKTIVITA 2 - ODBORNÉ SOUSTŘEDĚNÍ, duben a říjen 2016
  • Dvě intenzivní dvoudenní soustředění všech kurzů v Experimentáriu.edno při zahájení projektu, druhé ke konci – prezentace práce v jednotlivých kružcích. Intenzivní práce na projektech s možností využití vybavení experimentária, konzultací jednotlivých projektů, postupů s odborníky.

  • AKTIVITA 3 – METODICKÉ A VÝUKOVÉ MATERIÁLY, elektronická verze
  • Vytvoření podpůrných materiálů pro pedagogy- „JAK NA VĚDECKÝ KROUŽEK“, kteří chtějí pracovat s nadanými žáky v technických a přírodovědných oborech, inspirace na aktivity, zdroje informací atd. - Elektronická verze. Didaktika, náměty na pomůcky, kde hledat informace, konkrétní aktivity.

  • AKTIVITA 4 – PREZENTACE PROJEKTŮ ŽÁKŮ NA JEJICH ŠKOLE
  • Cílem aktivity je prezentovat projekt a motivovat další žáky k zapojení do vědeckých kroužků a rozvoji jejich vědomostí a dovedností. Žáci zapojení v projektu budou, po domluvě prezentovat, na své škole, kde bude také možné doplnit ukázkami některých přístrojů, praktickými pokusy apod. – realizace např. vědeckého dne.

Odkazy na aktuální informace z aktivit: