logo

návrat na hlavní stránku projektů

Klub pro sociálně znevýhodněné děti – KLUB PRO VŠECHNY

SVČ Klubko díky podpoře NADACE ČEZ a programu POMÁHEJ POHYBEM získalo finanční dar ve výši 60.000 Kč.

Z těchto prostředků je částečně hrazen plat pedagoga, který se v klubu věnuje dětem, každý všední den 12 – 15 h.

Díky podpoře mohou děti, které po škole nemají z různých důvodů možnost být v družině či kroužcích, čekají na autobus domů a rodiče nechtějí, aby se toulali po ulicích, ale trávili čas v bezpečném prostředí, navštěvovat klub za symbolickou cenu 200 Kč za pololetí (cca 1,50 Kč za hodinu), při splnění podmínek sociální potřebnosti i zdarma.

Děti v klubu hrají společenské hry, čtou, tvoří, soutěží, ale také si například dělají domácí úkoly, či jinou přípravu do školy.
Přicházejí a odcházejí dle svých potřeb – na kroužky, na autobus, domů…

Za dar velmi děkujeme

klub pro všechny1 klub pro všechny 2