logo

návrat na hlavní stránku projektů

Ready for Experience (Evropská dobrovolná služba)

Erasmus +

Projekt "Ready for Experience" byl realizován Střediskem volného času Klubko ve Starém Městě ve školním roce 2015/2016. Vznikl na základě dobré zkušenosti s dobrovolnictvím a zároveň z dlouhodobého zájmu organizace zabývat se aktivitami pro děti a mládež. Projekt byl podpořen v rámci programu Erasmus plus.

Cílem projektu byla především aktivizace dětí a mladých lidí ke smysluplnému využívání volného času.

Projektu se účastnila jedna dobrovolnice, Sarah, která přijela z Německa. Během roku jsme se ní mohli setkávat v jazykových konverzacích, volném klubu pro děti, zájmových kroužcích, táborech a dalších akcích organizace. Dobrovolnice vytvořila programy pro mládež i děti za použití rozličných aktivit stavějících na neformálním a informálním vzdělávání (diskuze, sdílení zkušeností, hudba, tvoření, jazyky, pohybové činnosti, hodnoty EU). Sarah zasílala své články i do místního zpravodaje a vytvořila průvodce pro dobrovolníky či mladé lidi z ciziny, kteří zavítají do našeho regionu. Díky projektu získala dobrovolnice i zkušenosti vyplývající ze života v cizí zemi (jiná kultura, tradice, jazyk), jakožto i pracovní návyky, které jí budou nápomocny v budoucím zaměstnání.