logo

návrat na hlavní stránku projektů

Zdravě do života

logo zdravě do života

Hlavním cílem projektu je podpořit na území Zlínského kraje rozvoj žáků, jejich učitelů, vedoucích, řídících a dalších pracovníků základních a středních škol, pedagogických pracovníků školských zařízení ve vzdělávacích oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl. Podporovat a motivovat žáky i jejich pedagogy k aktivnímu pohybu, k rozpoznání a minimalizaci rizik, ke zdravému dennímu režimu a upřednostňování zdravého stravování, k bezpečnému pohybu na ulici.

Projekt poskytuje cílovým skupinám vzdělávací programy , workshopy, pomůcky a metodickou podporu pro rozvoj vzdělávání v oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl v návaznosti na cíle RVP ZV, RVP GV a RVP SOV. Zvyšuje porozumění obsahu a pojetí dopravní výchovy a vzdělávání k zdravému životnímu stylu, rozšiřuje klíčové kompetence žáků, profesní kompetence pedagogů a dalších pracovníků, zlepšuje podmínky k využívání moderních metod a pomůcek, motivuje k dalšímu vzdělávání a spolupráci.


Projekt tvoří 5 klíčových aktivit:

    KA 01 Zdravý pohyb
  • KA 02 Zdravá a bezpečná škola
  • KA 03 Prevence rizikových návyků
  • KA 04 Bezpečně na ulici
  • KA 05 Webové prostředí Bezpečně a zdravě do života

Aktuální informace najdete na facebooku, přidejte se a nezmeškáte tak žádnou akci.

logolink