logo

Probíhající projekty:

 • 2018/2020 - Rozvoj SVČ Klubko Staré město

 • SVČ Klubko Staré město je zapojeno do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání : Výzva č.02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3.

  Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

  Projekt je realizován v rámci šablon:

  • Školní asistent – personální podpora SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Další vzdělávání pedagogického sboru – zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Nové metody ve vzdělávání v SVČ
  • Klub pro účastníky SVČ
  • Projektový den v SVČ
  • Projektový den mimo SVČ
  • Komunitně osvětová setkávání
 • 2018 - 2020 - Příměstské tábory ve Starém Městě a okolí

 • Projekt řeší poptávku rodičů dětí po příměstských táborech v době školních prázdnin, kdy mají problém zajistit péči o děti během jejich pracovní doby, v době kdy často ještě pracují prarodiče. Děti jsou často na několika turnusech, kdy potom pro rodiče narůstá finanční náročnost i na několik tisíc korun, která se ještě násobí v případě více dětí v rodině. Projekt umožňuje pracujícím rodičům zajistit kvalitně a bezpečně strávený čas jejich dětí a snižuje pro ně finanční náročnost.

  dotace tábory
 • 2018 - 2020 - Příměstské tábory v Jalubí

 • tabory_jalubi_publicita

Uskutečněné projekty: